Analyse

Certificaten

 

Medterra blijft zich inzetten om transparant te zijn door laboratoriumtests van derden uit te voeren op al onze producten. Dit initiatief is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat consumenten en regelgevende instanties duidelijk toegang hebben tot al onze productinformatie. Elk product dat door Medterra wordt verkocht, heeft een bijbehorend analysecertificaat dat toegankelijk is op onze website en leidt naar een speciale bestemmingspagina met informatie over elke batch van het product, ingrediëntprofielen en kwaliteitscontrolemethoden.